pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Co, gdzie, kiedy?

  • 27 lipca 2021
  • wyświetleń: 1362

Poręba: do wglądu projekt planu zagospodarowania

Za nami:

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Poręba wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26 lipca do 23 sierpnia będzie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pszczynie. Dyskusja o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odbędzie się 11 sierpnia o godz. 15.00 w formie online.

mapa poręba, pszczyna , brzeźce
Projekt miejscowego planu zagospodarowania do wglądu w Urzędzie Miejskim i w Biuletynie Informacji Publicznej · fot. UM Pszczyna


Z dokumentami będzie można zapoznać się w dniach od 26 lipca do 23 sierpnia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pszczynie w Wydziale Urbanistyki i Architektury - pokój nr 1 (parter):
  • w poniedziałki od godziny 9.00 do godziny 17.00,
  • od wtorku do piątku od godziny 8.00 do godziny 12.00.


Konsultacje z udziałem projektanta (po wcześniejszym umówieniu się) odbędą się w dniach:
  • 2 sierpnia i 16 sierpnia (poniedziałki) od godziny 11.00 do godziny 16.00,
  • 28 lipca i 11 sierpnia (środy) od godziny 9.00 do godziny 14.00.


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Poręba wraz z niezbędną dokumentacją, udostępniony będzie również na stronie internetowej: Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Pszczynie w zakładce - Urząd Miejski - Komórki Organizacyjne Urzędu - Wydział Urbanistyki i Architektury - gospodarka przestrzenna - mpzp sporządzane oraz na www.pszczyna.pl (w zakładce gospodarka przestrzenna).

Bezpośredni kontakt i obsługa obywateli odbywać się będzie po uprzednim umówieniu się i potwierdzeniu wizyty w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Pszczynie - telefonicznie pod numerami: 32 449 39 28, 32 449 39 29 lub mailowo na adres: uia@pszczyna.pl.

Informacje dotyczące dyskusji publicznej w formie on-lineZe względu na zagrożenie COVID-19 dyskusja publiczna o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odbędzie się w dniu 11 sierpnia o godz. 15.00 w formie online.

Osoby chcące uczestniczyć w dyskusji publicznej, w tym zadawać pytania proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia poprzedzającego dzień dyskusji na adres mailowy: uia@pszczyna.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię lub nazwę firmy/ instytucji, adres lub siedzibę firmy/ instytucji oraz adres e-mail. W dniu dyskusji otrzymają Państwo link (na podany adres e-mail) do zdalnej dyskusji publicznej.

Jednocześnie zaznacza się, że dołączenie do dyskusji online wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku i głosu oraz rozpowszechniane ich za pośrednictwem sieci internetowej w trakcie trwania dyskusji.

Składanie uwagUwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Pszczyny podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy (uprzejmie prosimy o dołączenie do uwagi kserokopii mapy ewidencji gruntów, na której zaznaczona jest nieruchomość lub jej część) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 września 2021 r.

Uwagi można składać:
  • na piśmie: w Urzędzie Miasta w Pszczynie, Rynek 2, 43-200 Pszczyna; drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres email: uia[at]pszczyna.pl lub skrytka ePUAP: /UMPszczyna/skrytka) opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub mailem.


Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić na piśmie do Burmistrza Pszczyny na zasadach określonych w art. 8c i art. 18 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 września 2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Pszczyny. Uwagi rozpatrzone będą w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag nastąpi w formie Zarządzenia Burmistrza Pszczyny.

Przypominamy, że ze względu na stan epidemii COVID-19 niezbędne jest zachowanie zasad reżimu sanitarnego tj. zasłonięcie ust i nosa, dezynfekcja rąk po wejściu na teren Urzędu Miejskiego lub założenie rękawiczek ochronnych, a także zachowanie bezpiecznej odległości zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

ar / pless.pl, źródło: UM Pszczyna

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.