pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 4 czerwca 2021
  • wyświetleń: 1880

Przeniesienie fotoradaru na DK-81 i trasa kolejowa tematami sesji

Dofinansowanie utylizacji azbestu, stypendia naukowe, nowe stawki za śmieci, pieniądze na projekt kolejowego połączenia Jastrzębia-Zdroju z Katowicami, spotkanie wójta z dyrektorem GDDKiA w sprawie budowy drogi gospodarczej przy DK 81, przeniesienie fotoradaru na łuku DK-81, gdzie kierowcy często wypadają z drogi, czy przyznanie pieniędzy na remont Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach - to tylko niektóre sprawy omawiane podczas czerwcowej sesji Rady Gminy Pawłowice.

Sesja Rady Gminy  Pawłowice - 01.06.2021
Sesja Rady Gminy Pawłowice - 01.06.2021 · fot. UG Pawłowice


Zastępca wójta gminy Pawłowice, Joanna Śmieja podczas ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się dnia 1 czerwca, przedstawiła zadania inwestycyjne na drogach gminnych i należących do innych zarządców oraz w obiektach kubaturowych.

J. Śmieja poinformowała też o przetargach na gminne inwestycje. Najtańsza oferta (2.670.241,44 zł) na termomodernizację wraz z przebudową Ośrodka Zdrowia przy ul. Górniczej w sołectwie Osiedle Pawłowice o prawie 400 tys. zł przekroczyła środki zarezerwowane na ten cel w budżecie. Obecnie trwa sprawdzanie ofert. Na 8 czerwca zaplanowane jest natomiast otwarcie ofert na remont dachu i elewacji Domu Ludowego w Jarząbkowicach.

W okresie międzysesyjnym odbyło się spotkanie wójta z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie budowy drogi gospodarczej przy DK 81 pomiędzy ul. Myśliwską i ul. Strumieńską. Ustalono ostateczną wersję budowy drogi i skrzyżowań z drogami gminnymi, a dodatkowo omówiono budowę drogi gospodarczej w Pawłowicach wzdłuż dwupasmówki krajowej 81 od ul. Zjednoczenia nr 113 do ul. Granica. W urzędzie gminy wójt zorganizował również spotkanie PGNIG Termiki z przedstawicielami firm z Pawłowic oraz zarządcami bloków przy ul. Zjednoczenia. Tematem spotkania była rozbudowa sieci ciepłowniczej w sołectwie Pawłowice.

Fundacja JSW, która wspierała gminne przedsięwzięcia, wstrzymała rozpatrywanie złożonych wniosków i przygotowuje nową procedurę naboru. Na rozstrzygnięcie oczekuje 6 wniosków złożonych przez gminę na kwotę ok. 450 tys. zł.: budowa wodnego placu zabaw, budowa sceny z zadaszeniem w Pielgrzymowicach, innowacyjne przedszkole w Golasowicach, monitory interaktywne dla PP Pielgrzymowice, doposażenie pracowni komputerowej SP Warszowice, utworzenie pracowni komputerowej w ZSP Pawłowice.

Gmina podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację zadania w ZSP w Golasowicach "Poznawanie przez doświadczenie" (dofinansowanie unijne 248.545,47 zł) oraz na dofinansowanie budowy PSZOK-u w Pawłowicach (dofinansowanie po przetargu 1.014.000 zł).

Radni wyrazili zgodę na podjęcie współpracy gminy z Inspektoratem Transportu Drogowego reprezentującego Skarb Państwa w zakresie przeniesienia urządzenia rejestrującego w ciągu drogi krajowej nr 81. Chodzi o przeniesienie fotoradaru na łuk drogi DK81 w kierunku Skoczowa, gdzie kierowcy z powodu zbyt dużej prędkości często wypadają z drogi. Gmina przeznaczy na ten cel 50 tys. zł.

Radni przekazali również 174 045,00 zł dla Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie opracowania studium planistyczno-prognostycznego dla zadania "Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami". Dokument jest niezbędny do przystąpienia do realizacji projektu polegającego na odtworzeniu połączenia kolejowego, z którego będą mogli korzystać również mieszkańcy gminy. Łączny koszt sporządzenia studium wynosi 1.740.450,00 zł, a w jego sfinansowaniu, w różnych proporcjach, uczestniczą wszystkie gminy, przez teren których pobiegnie linia kolejowa oraz województwo.

10 tys. zł trafiło do powiatu pszczyńskiego z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach. Pieniądze będą wykorzystanie do remontu łazienek i dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zakup schodołazu.

W związku z rozstrzygniętym przetargiem od 1 lipca zmieni się za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości zamieszkałych i wyniesie 25,50 zł od mieszkańca na miesiąc. Jeżeli właściciel nieruchomości nie spełni obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, opłata za odbiór odpadów wyniesie 51 zł od mieszkańca na miesiąc. Za kompostowanie odpadów nadal utrzymana jest zniżka w wysokości 3 zł od mieszkańca na miesiąc.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pawłowice. Gmina pozyskała dofinansowanie unijne, które będzie przeznaczone na dotacje dla mieszkańców na usuwanie tego szkodliwego odpadu, przy czym stawki za usunięcie jednej tony będą zróżnicowane: do 6 tys. zł za demontaż. Transport, utylizację i zastąpienia azbestu innym bezpiecznym materiałem, do 3 tys. zł za demontaż, transport, utylizację, do 1 tys. zł za transport i utylizację.

Aby wspierać uzdolnionych uczniów i zachęcać ich do reprezentowania szkół w konkursach i olimpiadach uchwalono Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się na terenie gminy Pawłowice. Program będzie realizowany za pomocą stypendiów uzależnionych od sukcesów, jakie osiągną uczniowie w olimpiadach i konkursach. Warunki przyznawania stypendiów reguluje odrębna uchwała. Radni uchwałą określili również zasady przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych.

Po przeprowadzonych konsultacjach radni wprowadzili również zmiany w statutach sołectw, wydłużając do pięciu lat kadencję sołtysów, począwszy od dnia wyboru.

ar / pless.pl, źródło: UG Pawłowice

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.